ugzambrow

W Urzędzie Gminy Zambrów funkcję Inspektora ochrony danych pełni

Magdalena Grzymek

Z IOD możecie Państwo skontaktować się poprzez adres mailowy: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro

bądź też pisemnie na adres siedziby Urzędu Gminy Zambrów.

Data stworzenia : 2019-02-26 20:32 Autor : Mariusz Kulesza Data publikacji : 2019-02-26 20:32 Osoba udostępniająca na stronie : Mariusz Kulesza Data ostatniej modyfikacji : 2019-07-15 07:19 Osoba modyfikująca : Mariusz Kulesza