ugzambrow

Historia zmian

 • Artykuł : "ZAPYTANIE OFERTOWE: „Wykonanie ogrodzenia boiska w miejscowości Przeździecko-Mroczki, gm. Zambrów”" zmieniono dnia: 2020-07-06 11:45 przez: Joanna Piotrowska
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe: Wykonanie rocznego przeglądu stanu technicznego urządzeń zabawowych, siłowni zewnętrznych, boisk sportowych oraz altan na terenie gminy Zambrów" zmieniono dnia: 2020-07-06 11:44 przez: Joanna Piotrowska
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR 181/XIII/20 RADY GMINY ZAMBRÓW z dnia 24 czerwca 2020 r. " stworzono dnia: 2020-07-06 11:06 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR 180/XIII/20 RADY GMINY ZAMBRÓW z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Zambrów" stworzono dnia: 2020-07-06 11:05 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR 179/XIII/20 RADY GMINY ZAMBRÓW z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2019." stworzono dnia: 2020-07-06 11:04 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR 178/XIII/20 RADY GMINY ZAMBRÓW z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Zambrów." stworzono dnia: 2020-07-06 11:03 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR 177/XIII/20 RADY GMINY ZAMBRÓW z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 2 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zambrów." stworzono dnia: 2020-07-06 11:02 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR 176/XIII/20 RADY GMINY ZAMBRÓW z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Zambrów na rok szkolny 2020/2021." stworzono dnia: 2020-07-06 11:01 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR 175/XIII/20 RADY GMINY ZAMBRÓW z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zambrów na rok 2020." stworzono dnia: 2020-07-06 11:01 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "POSTANOWIENIE NR 134/2020 Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w gminie Zambrów" stworzono dnia: 2020-07-06 10:04 przez: Mariusz Kulesza
 • Artykuł : "POSTANOWIENIE NR 131/2020 Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w gminie Zambrów" stworzono dnia: 2020-07-06 10:03 przez: Mariusz Kulesza
 • Artykuł : "Obwieszczenie Wójta Gminy Zambrów Rrg.6220.07.01.2020" stworzono dnia: 2020-07-02 13:19 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZAMBRÓW o przystąpieniu do sporządzenia zmiany nr 2 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zambrów" stworzono dnia: 2020-07-02 08:17 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Zapytanie na BIP Rrg.2710.53.2020 „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zambrów”." zmieniono dnia: 2020-07-01 13:10 przez: Mariusz Kulesza
 • Artykuł : "Obwieszczenie Wójta Gminy Zambrów Rrg.6733.12.2020" stworzono dnia: 2020-07-01 11:11 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Obwieszczenie Wójta Gminy Zambrów Rrg.6733.11.2020" stworzono dnia: 2020-07-01 11:10 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Zapytanie na BIP Rrg.2710.53.2020 „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zambrów”." stworzono dnia: 2020-06-30 10:38 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "zaktualizowana podstawowa kwota dotacji na 2020 rok" stworzono dnia: 2020-06-30 09:13 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe: Zakup i dostawa wyposażenia sali i szatni do Przedszkola Samorządowego Gminy Zambrów" zmieniono dnia: 2020-06-30 09:11 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "zapytanie ofertowe za zakup i dostawę pomocy dydaktycznych i zabawek do Przedszkola Samorządowego Gminy Zambrów" zmieniono dnia: 2020-06-30 09:11 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 czerwca 2020 r." stworzono dnia: 2020-06-30 09:03 przez: Mariusz Kulesza
 • Artykuł : "POSTANOWIENIE NR 118/2020 Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w gminie Zambrów" stworzono dnia: 2020-06-26 13:48 przez: Mariusz Kulesza
 • Artykuł : "„Świadczenie usług cateringowych dla Przedszkola Samorządowego Gminy Zambrów, ul. Papieża Jana Pawła II 1A”" zmieniono dnia: 2020-06-26 13:47 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe: Wykonanie rocznego przeglądu stanu technicznego urządzeń zabawowych, siłowni zewnętrznych, boisk sportowych oraz altan na terenie gminy Zambrów" zmieniono dnia: 2020-06-26 12:28 przez: Joanna Piotrowska
 • Artykuł : "Obwieszczenie Wójta Gminy Zambrów Rrg.6220.06.01.2020" stworzono dnia: 2020-06-26 08:48 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Obwieszczenie Wójta Gminy Zambrów Rrg.6220.06.01.2020" usunięto dnia: 2020-06-26 08:43 przez: Mariusz Kulesza
 • Artykuł : "Obwieszczenie Wójta Gminy Zambrów Rrg.6220.06.01.2020" usunięto dnia: 2020-06-26 08:43 przez: Mariusz Kulesza
 • Strona : "Obwieszczenia / Ogłoszenia" zmieniono dnia: 2020-06-26 08:42 przez: Mariusz Kulesza
 • Strona : "Obwieszczenia / Ogłoszenia" zmieniono dnia: 2020-06-26 08:40 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "ZAPYTANIE OFERTOWE -Dostawa i montaż klimatyzatorów ściennych w budynku świetlicy wiejskich" zmieniono dnia: 2020-06-25 12:36 przez: Bożena Plona
Data stworzenia : 2018-01-19 14:12 Autor : Data publikacji : 2018-01-19 14:12 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2018-02-05 08:13 Osoba modyfikująca :