ugzambrow

Historia zmian

 • Artykuł : "Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie równania i profilowania dróg gminnych gruntowych" zmieniono dnia: 2020-02-24 12:53 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Zapytanie na przewóz uczniów z terenu Gminy Zambrów do Pływalni Miejskiej "DELFIN" w Zambrowie" zmieniono dnia: 2020-02-21 12:43 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "zawiadomienie Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.20.2020.JT" stworzono dnia: 2020-02-20 09:45 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony na Budowę przedszkola gminnego " zmieniono dnia: 2020-02-20 08:36 przez: Joanna Piotrowska
 • Artykuł : "Obwieszczenie Wójta Gminy Zambrów" stworzono dnia: 2020-02-19 12:57 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Budowa sieci wodociągowej PE 100 RC SDR 17 DN 110 Klimasze – Poryte-Jabłoń, gm. Zambrów dz. nr 962, 959, 11, 2, 3/2, 4, 19" stworzono dnia: 2020-02-18 13:19 przez: Mariusz Kulesza
 • Artykuł : "zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji prtojektowej budowy linii oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zambrów" zmieniono dnia: 2020-02-18 12:01 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Uchwała Nr 172/XI/20 z dnia 11 lutego 2020 r." stworzono dnia: 2020-02-14 12:32 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Uchwała Nr 171/XI/20 z dnia 11 lutego 2020 w sprawie funduszu sołeckiego w Gminie Zambrów na rok 2021" stworzono dnia: 2020-02-14 12:31 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Uchwała Nr 170/XI/20 z dnia 11 lutego 2020 r." zmieniono dnia: 2020-02-14 12:30 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Uchwała Nr 170/XI/20" stworzono dnia: 2020-02-14 12:30 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "uchwała Nr 169/XI/20 z dnia 11 lutego 2020" stworzono dnia: 2020-02-14 12:29 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Uchwała Nr 168/XI/20 z dnia 11 lutego 2020" stworzono dnia: 2020-02-14 12:28 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska" stworzono dnia: 2020-02-13 14:40 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Zapytanie na przewóz uczniów z terenu Gminy Zambrów do Pływalni Miejskiej "DELFIN" w Zambrowie" stworzono dnia: 2020-02-13 14:27 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony na Budowę przedszkola gminnego " zmieniono dnia: 2020-02-13 10:58 przez: Joanna Piotrowska
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Sędziwuje, gm. Zambrów”" zmieniono dnia: 2020-02-13 09:45 przez: Joanna Piotrowska
 • Artykuł : "Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie równania i profilowania dróg gminnych gruntowych" stworzono dnia: 2020-02-13 09:38 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "zawiadomienie Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.11.2020.IT" stworzono dnia: 2020-02-13 08:30 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na przebudowę drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego przy DK nr 66 w miejscowosci Stary Laskowiec" zmieniono dnia: 2020-02-12 12:02 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dwunastu odcinków dróg na terenie gminy Zambrów" zmieniono dnia: 2020-02-12 12:00 przez: Bożena Plona
 • Strona : "Article" zmieniono dnia: 2020-02-12 11:37 przez: Mariusz Kulesza
 • Strona : "Article" zmieniono dnia: 2020-02-12 11:37 przez: Mariusz Kulesza
 • Strona : "wg. procedury krajowej" zmieniono dnia: 2020-02-12 11:37 przez: Mariusz Kulesza
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Sędziwuje, gm. Zambrów”" zmieniono dnia: 2020-02-12 11:32 przez: Joanna Piotrowska
 • Artykuł : "Obwieszczenie Wójta Gminy Zambrów Rrg.6220.12.09.2019" stworzono dnia: 2020-02-11 14:05 przez: Bożena Plona
 • Strona : "Kontakt GOPS" zmieniono dnia: 2020-02-11 07:36 przez: Mariusz Kulesza
 • Artykuł : "X Sesja Rady Gminy Zambrów kadencji 2018-2023" stworzono dnia: 2020-02-11 07:27 przez: Mariusz Kulesza
 • Artykuł : "IX Sesja Rady Gminy Zambrów kadencji 2018-2023" stworzono dnia: 2020-02-11 07:24 przez: Mariusz Kulesza
 • Artykuł : "VIII Sesja Rady Gminy Zambrów kadencji 2018-2023" zmieniono dnia: 2020-02-11 07:22 przez: Mariusz Kulesza
Data stworzenia : 2018-01-19 14:12 Autor : Data publikacji : 2018-01-19 14:12 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2018-02-05 08:13 Osoba modyfikująca :