ugzambrow

Historia zmian

 • Artykuł : "zaproszenie do złożenia oferty - wznowienie znaków granicznych na terenie obrębu geodezyjnego Nowy Skarżyn" stworzono dnia: 2018-11-19 11:42 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe znak: Rrg.2710.96.2018" zmieniono dnia: 2018-11-19 11:18 przez: Anna Biała
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe znak: Rrg.2710.96.2018" zmieniono dnia: 2018-11-19 11:18 przez: Anna Biała
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe znak: Rrg.2710.96.2018" stworzono dnia: 2018-11-19 11:16 przez: Anna Biała
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE Wójt Gminy Zambrów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor ds. kadrowych i obsługi kancelaryjnej sekretariatu w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Zambrów" zmieniono dnia: 2018-11-19 09:25 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Uchwała Nr 3/I/18 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu zyta za okres 11 kwartałów przyjetej jako podstawa obliczani podatku rolnego na obszarze gminya " stworzono dnia: 2018-11-15 14:03 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Uchwała Nr 2/I/18 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Zambrów" stworzono dnia: 2018-11-15 14:01 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Uchwała Nr 1/I/18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Zambrów" stworzono dnia: 2018-11-15 14:00 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe znak: Rrg.2710.91.2018" zmieniono dnia: 2018-11-14 12:49 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Obwieszczenie Wójta Gminy Zambrów" zmieniono dnia: 2018-11-14 11:21 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Obwieszczenie Wójta Gminy Zambrów" stworzono dnia: 2018-11-14 11:20 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 293/VII/18 WÓJTA GMINY ZAMBRÓW z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r." stworzono dnia: 2018-11-09 14:54 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony Rrg.271.19.2018" zmieniono dnia: 2018-11-09 13:36 przez: Anna Biała
 • Artykuł : "obwieszczenie o zakończeniu postepowania w sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 2000B" stworzono dnia: 2018-11-08 14:30 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Zarządzenie Nr 292/VII/18 Wójta Gminy Zambrów z dnia 29.10.2018 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowsiko urzędnicze" stworzono dnia: 2018-11-08 14:01 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Zarządzenie Nr 291/VII/18 Wójta Gminy Zambrów z dnia 26.10.2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu sprawowania opieki nad uczniami w czasie dowozu do szkół i odwozu ze szkół na terenie Gminy Zambrów" stworzono dnia: 2018-11-08 13:59 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Zarządzenie Nr 290/VII/18 Wójta Gminy Zambrów z dnia 26.10.2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zambrów na 2018 r." zmieniono dnia: 2018-11-08 13:57 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Zarządzenie Nr 289/VII/18 Wójta Gminy Zambrów z dnia 26.10.2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zambrów na 2018 r." stworzono dnia: 2018-11-08 13:57 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "zaproszenie do złożenia oferty - Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Spokojnej w miejscowości Długobórz" stworzono dnia: 2018-11-08 13:55 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "nabór na wolne stanowisko urzednicze ds. inwestycji i zamówień publicznych w RRiRG" stworzono dnia: 2018-11-08 11:42 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "zapytanie ofertowe na wznowienie znaków granicznych dróg położonych w obrębie geodezyjnym Nowy Skarżyn" zmieniono dnia: 2018-11-08 10:13 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "zapytanie ofertowe na wznowienie znaków granicznych dróg połozonych w obrebie geodezyjnym Nowy Skarżyn" stworzono dnia: 2018-11-08 10:12 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "zapytanie ofertowe na wykonanie barier i znaków drogowych " stworzono dnia: 2018-11-07 07:39 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe znak: Rrg.2710.91.2018" stworzono dnia: 2018-11-06 13:28 przez: Anna Biała
 • Artykuł : "Gmina Zambrów zaprasza do składania ofert na „Wykonanie usługi związanej z odśnieżaniem dróg gminnych administrowanych przez gminę Zambrów w sezonie zimowym 2018/2019”." zmieniono dnia: 2018-11-06 10:22 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony Rrg.271.18.2018" zmieniono dnia: 2018-11-06 10:22 przez: Anna Biała
 • Artykuł : "zawiadomienie Wody Polskie-obręb Sędziwuje" stworzono dnia: 2018-11-05 12:07 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "obwieszczenie Wójta Gminy Zambrów RRG.6220.06.07.2018" stworzono dnia: 2018-10-31 13:27 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe Rrg.2710.83.2018" zmieniono dnia: 2018-10-31 08:37 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Zawiadomienie Wody Polskie obręb Sędziwuje" stworzono dnia: 2018-10-29 13:54 przez: Mariusz Kulesza
Data stworzenia : 2018-01-19 14:12 Autor : Data publikacji : 2018-01-19 14:12 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2018-02-05 08:13 Osoba modyfikująca :