ugzambrow

Historia zmian

 • Artykuł : "Przebudowa drogi gminnej nr 106075B w miejscowości Nowy Laskowiec, gmina Zambrów" zmieniono dnia: 2020-09-17 14:22 przez: Joanna Piotrowska
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe: "Wykonanie usługi związanej z odśnieżaniem dróg gminnych administrowanych przez gminę Zambrów w sezonie zimowym 2020/2021"" stworzono dnia: 2020-09-17 11:55 przez: Joanna Piotrowska
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe: „Wykonanie usługi związanej z odśnieżaniem dróg gminnych administrowanych przez gminę Zambrów w sezonie zimowym 2020/2021”" zmieniono dnia: 2020-09-17 11:53 przez: Joanna Piotrowska
 • Artykuł : "Obwieszczenie Wójta Gminy Zambrów Rrg.6220.06.10.07.2020" stworzono dnia: 2020-09-16 14:33 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony: "Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Zambrów i jednostek organizacyjnych Gminy Zambrów w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2023 r."" zmieniono dnia: 2020-09-15 13:43 przez: Joanna Piotrowska
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony: "Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Zambrów i jednostek organizacyjnych Gminy Zambrów w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2023 r."" zmieniono dnia: 2020-09-15 13:41 przez: Joanna Piotrowska
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe: "Wykonanie usługi polegającej na zwalczaniu śliskości na drogach gminnych w sezonie zimowym 2020/2021”" zmieniono dnia: 2020-09-15 10:38 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kładki pieszej stanowiącej przejście przez rzekę Jabłonkę w miejscowości Nagórki-Jabłoń" zmieniono dnia: 2020-09-14 13:50 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w zakresie wykonania jednostronnego utwardzenia poboczy w miejscowości Wdziekoń Pierwszy, gmina Zambrów" zmieniono dnia: 2020-09-14 12:56 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Obwieszczenie Wójta Gminy Zambrów Rrg.6220.05.07.2020 " zmieniono dnia: 2020-09-11 09:08 przez: Mariusz Kulesza
 • Artykuł : "Obwieszczenie Wójta Gminy Zambrów z dnia 10 września 2020 r. " stworzono dnia: 2020-09-11 09:08 przez: Mariusz Kulesza
 • Artykuł : "Ogłoszenie o XIV sesji Rady Gminy Zambrów w dniu 17 września 2020 r." stworzono dnia: 2020-09-10 08:19 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Obwieszczenie Wójta Gminy Zambrów Rrg.6733.16.2020" zmieniono dnia: 2020-09-10 07:24 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Obwieszczenie Wójta Gminy Zambrów Rrg.6220.06.10.2020" stworzono dnia: 2020-09-10 07:23 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Obwieszczenie Rrg.6733.16.2020" stworzono dnia: 2020-09-10 07:22 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony: "Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Zambrów i jednostek organizacyjnych Gminy Zambrów w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2023 r."" stworzono dnia: 2020-09-09 10:52 przez: Joanna Piotrowska
 • Artykuł : "Obwieszczenie Wójta Gminy Zambrów Rrg.6220.04.07.2020" stworzono dnia: 2020-09-08 14:38 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kładki pieszej stanowiącej przejście przez rzekę Jabłonkę w miejscowości Nagórki-Jabłoń" stworzono dnia: 2020-09-04 14:18 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe: "Wykonanie usługi polegającej na zwalczaniu śliskości na drogach gminnych w sezonie zimowym 2020/2021”" stworzono dnia: 2020-09-03 10:25 przez: Joanna Piotrowska
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe: „Wykonanie usługi związanej z odśnieżaniem dróg gminnych administrowanych przez gminę Zambrów w sezonie zimowym 2020/2021”" zmieniono dnia: 2020-09-03 09:59 przez: Joanna Piotrowska
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe: „Wykonanie usługi związanej z odśnieżaniem dróg gminnych administrowanych przez gminę Zambrów w sezonie zimowym 2020/2021”" stworzono dnia: 2020-09-03 09:58 przez: Joanna Piotrowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 124/VIII/20 WÓJTA GMINY ZAMBRÓW z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r." stworzono dnia: 2020-09-03 07:52 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 122/VIII/20 WÓJTA GMINY ZAMBRÓW z dnia 24 sierpnia 2020 r. " zmieniono dnia: 2020-09-03 07:51 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 123/VIII/20 WÓJTA GMINY ZAMBRÓW z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Zakrzewie." stworzono dnia: 2020-09-03 07:51 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 121/VIII/20 WÓJTA GMINY ZAMBRÓW z dnia 24 sierpnia 2020 r. " stworzono dnia: 2020-09-03 07:50 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 121/VIII/20 WÓJTA GMINY ZAMBRÓW z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 " stworzono dnia: 2020-09-03 07:49 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 120/VIII/20 WÓJTA GMINY ZAMBRÓW z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za II kwartał 2020 r." stworzono dnia: 2020-09-03 07:48 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: „Budowa garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Krajewie Białym”" zmieniono dnia: 2020-08-31 12:24 przez: Joanna Piotrowska
 • Artykuł : "Obwieszczenie Wójta Gminy Kołaki Kościelne" zmieniono dnia: 2020-08-31 09:46 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Obwieszczenie Wójta Gminy Kołaki Kościelne" zmieniono dnia: 2020-08-31 09:44 przez: Bożena Plona
Data stworzenia : 2018-01-19 14:12 Autor : Data publikacji : 2018-01-19 14:12 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2018-02-05 08:13 Osoba modyfikująca :