ugzambrow

Historia zmian

 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe: Przewóz osób z terenu Gminy Zambrów na zawody sportowe, imprezy kulturalne i rekreacyjne" zmieniono dnia: 2019-09-18 14:04 przez: Mariusz Kulesza
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE Wójt Gminy Zambrów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor ds. wymiaru podatku i opłat lokalnych w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Zambrów" stworzono dnia: 2019-09-17 14:39 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na zwalczaniu śliskosci na drogach gminnych w sezonie zimowym 2019/2020 " zmieniono dnia: 2019-09-17 08:32 przez: Mariusz Kulesza
 • Artykuł : "INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 16 września 2019 r." stworzono dnia: 2019-09-16 15:00 przez: Mariusz Kulesza
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe: Przewóz osób z terenu Gminy Zambrów na zawody sportowe, imprezy kulturalne i rekreacyjne" zmieniono dnia: 2019-09-16 12:42 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony: „Świadczenie usług cateringowych dla Przedszkola Samorządowego Gminy Zambrów, ul. Papieża Jana Pawła II 1A”" zmieniono dnia: 2019-09-16 11:24 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "POSTANOWIENIE NR 313/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁOMŻY z dnia 3 września 2019 r." zmieniono dnia: 2019-09-16 10:56 przez: Mariusz Kulesza
 • Artykuł : "POSTANOWIENIE NR 313/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁOMŻY z dnia 3 września 2019 r." stworzono dnia: 2019-09-16 10:55 przez: Mariusz Kulesza
 • Artykuł : "Ogłoszenie" stworzono dnia: 2019-09-16 09:37 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony" stworzono dnia: 2019-09-12 12:21 przez: Mariusz Kulesza
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe "Wykonanie usługi związanej z odśnieżaniem dróg gminnych administrowanych przez gminę Zambrów w sezonie zimowym 2019/2020"" stworzono dnia: 2019-09-11 10:50 przez: Mariusz Kulesza
 • Artykuł : "OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Zambrów z dnia 10 września 2019 r." stworzono dnia: 2019-09-11 09:34 przez: Mariusz Kulesza
 • Artykuł : "" zmieniono dnia: 2019-09-10 09:18 przez: Mariusz Kulesza
 • Artykuł : "" zmieniono dnia: 2019-09-10 08:56 przez: Mariusz Kulesza
 • Artykuł : "" stworzono dnia: 2019-09-10 08:54 przez: Mariusz Kulesza
 • Strona : "Wybory do Sejmu i Sentau" zmieniono dnia: 2019-09-10 08:51 przez: Mariusz Kulesza
 • Artykuł : "zapytanie ofertowe na wykonanie usługi związanej z odśnieżaniem dróg gminnych administrowanych przez gminę Zambrów w sezonie zimowym 2019/2020" zmieniono dnia: 2019-09-09 13:41 przez: Mariusz Kulesza
 • Artykuł : "obwieszczenie RDOŚ z dnia 05.09.2019 r. przedłużenie okresu eksploatacji elektrowni jądrowej" stworzono dnia: 2019-09-06 13:09 przez: Mariusz Kulesza
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe: Przewóz osób z terenu Gminy Zambrów na zawody sportowe, imprezy kulturalne i rekreacyjne" stworzono dnia: 2019-09-06 13:08 przez: Mariusz Kulesza
 • Artykuł : "Owieszczenie Wojewody Podlaskiego" stworzono dnia: 2019-09-04 07:11 przez: Mariusz Kulesza
 • Artykuł : "Zawiadomienie Wojewody Podlaskiego " stworzono dnia: 2019-09-04 07:09 przez: Mariusz Kulesza
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR 138/VII/19 RADY GMINY ZAMBRÓW z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Zambrów." stworzono dnia: 2019-08-30 14:10 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR 137/VII/19 RADY GMINY ZAMBRÓW z dnia 28 sierpnia 2019 r. " stworzono dnia: 2019-08-30 14:09 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR 136/VII/19 RADY GMINY ZAMBRÓW z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Zambrów." stworzono dnia: 2019-08-30 14:08 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR 135/VII/19 RADY GMINY ZAMBRÓW z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania zespołu do spraw wyboru ławników." stworzono dnia: 2019-08-30 14:08 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR 134/VII/19 RADY GMINY ZAMBRÓW z dnia 28 sierpnia 2019 r. " stworzono dnia: 2019-08-30 14:07 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR 133/VII/19 RADY GMINY ZAMBRÓW z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zambrowskiemu." stworzono dnia: 2019-08-30 14:06 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR 132/VII/19 RADY GMINY ZAMBRÓW z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zambrów na rok 2019." stworzono dnia: 2019-08-30 14:05 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR 131/VII/19 RADY GMINY ZAMBRÓW z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zambrów na lata 2019-2022." stworzono dnia: 2019-08-30 14:04 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 58/VIII/19 WÓJTA GMINY ZAMBRÓW z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zambrowie." stworzono dnia: 2019-08-30 13:26 przez: Bożena Plona
Data stworzenia : 2018-01-19 14:12 Autor : Data publikacji : 2018-01-19 14:12 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2018-02-05 08:13 Osoba modyfikująca :