ugzambrow

Historia zmian

 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 138/VIII/20 WÓJTA GMINY ZAMBRÓW z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze." stworzono dnia: 2020-11-30 14:10 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 140/VIII/20 WÓJTA GMINY ZAMBRÓW z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zambrów w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na lata 2021-2025" stworzono dnia: 2020-11-30 13:58 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 139/VIII/20 WÓJTA GMINY ZAMBRÓW z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia Kalendarza Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych organizowanych przez Gminę Zambrów w 2021 r." stworzono dnia: 2020-11-30 13:50 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji" stworzono dnia: 2020-11-30 13:49 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZAMBRÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 2 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zambrów " stworzono dnia: 2020-11-26 08:58 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Informacja Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie dotycząca utrzymania urządzeń melioracji wodnych w kontekście zmian wynikających z ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017r." stworzono dnia: 2020-11-25 08:16 przez: Mariusz Kulesza
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na świadczenie Kompleksowej Obsługi Prawnej wraz z pełnieniem obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Zambrów" stworzono dnia: 2020-11-24 13:17 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Obwieszczenie RDOŚ WOOŚ.420.13.2020.AS" stworzono dnia: 2020-11-24 12:02 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe: „Remont garażu OSP w Wiśniewie”" stworzono dnia: 2020-11-23 12:17 przez: Joanna Piotrowska
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE o I pisemnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż następujących nieruchomości z zasobu mienia komunalnego" zmieniono dnia: 2020-11-20 14:23 przez: Mariusz Kulesza
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE o I pisemnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż następujących nieruchomości z zasobu mienia komunalnego" zmieniono dnia: 2020-11-20 14:22 przez: Mariusz Kulesza
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE o I pisemny nieograniczony przetarg na sprzedaż następujących nieruchomości z zasobu mienia komunalnego" zmieniono dnia: 2020-11-20 14:22 przez: Mariusz Kulesza
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE Wójt Gminy Zambrów ogłasza I pisemny nieograniczony przetarg na sprzedaż następujących nieruchomości z zasobu mienia komunalnego" stworzono dnia: 2020-11-20 14:21 przez: Mariusz Kulesza
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE o I pisemny nieograniczony przetarg na sprzedaż następujących nieruchomości z zasobu mienia komunalnego" zmieniono dnia: 2020-11-20 14:18 przez: Mariusz Kulesza
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE o I pisemny nieograniczony przetarg na sprzedaż następujących nieruchomości z zasobu mienia komunalnego" stworzono dnia: 2020-11-20 14:18 przez: Mariusz Kulesza
 • Artykuł : "Przetarg na Dowóz uczniów do szkół podległych Gminie Zambrów w roku szkolnym 2020/2021" zmieniono dnia: 2020-11-20 14:07 przez: Mariusz Kulesza
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wądołki – Bućki, gm. Zambrów”" zmieniono dnia: 2020-11-19 10:32 przez: Joanna Piotrowska
 • Artykuł : "Obwieszczenie Wójta Gminy Zambrów Rrg.6220.12.06.2020" zmieniono dnia: 2020-11-18 09:15 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony: „BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI PORYTE-JABŁOŃ”" zmieniono dnia: 2020-11-18 08:24 przez: Joanna Piotrowska
 • Artykuł : "Obwieszczenie Wójta Gminy Zambrów Rrg.6733.21.2020" stworzono dnia: 2020-11-17 13:58 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie prac geodezyjnych" zmieniono dnia: 2020-11-17 09:08 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 137/VIII/20 WÓJTA GMINY ZAMBRÓW z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zambrów na lata 2021-2024" stworzono dnia: 2020-11-17 07:24 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 136/VIII/20 WÓJTA GMINY ZAMBRÓW z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na rok 2021" stworzono dnia: 2020-11-17 07:23 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Obwieszczenie Wójta Gminy Zambrów Rrg.6220.12.06.2020" stworzono dnia: 2020-11-16 13:05 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "karty imiennego głosowania XV sesja" stworzono dnia: 2020-11-13 09:01 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony: „BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI PORYTE-JABŁOŃ”" zmieniono dnia: 2020-11-10 14:33 przez: Joanna Piotrowska
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wądołki – Bućki, gm. Zambrów”" zmieniono dnia: 2020-11-10 11:36 przez: Joanna Piotrowska
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE Wójt Gminy Zambrów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Zambrów" zmieniono dnia: 2020-11-09 13:48 przez: Mariusz Kulesza
 • Artykuł : "zapytanie ofertowe na pełenienie obowiązków inspektora nadzoru" zmieniono dnia: 2020-11-06 12:58 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Obwieszczenie Wójta Gminy Zambrów Rrg.6733.20.2020" stworzono dnia: 2020-11-06 07:56 przez: Bożena Plona
Data stworzenia : 2018-01-19 14:12 Autor : Data publikacji : 2018-01-19 14:12 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2018-02-05 08:13 Osoba modyfikująca :