ugzambrow

Historia zmian

 • Strona : "Rejestr Instytucji Kultury" zmieniono dnia: 2019-11-13 08:06 przez: Mariusz Kulesza
 • Strona : "Rejestr Instytucji Kultury" zmieniono dnia: 2019-11-13 08:05 przez: Mariusz Kulesza
 • Strona : "Rejestr Instytucji Kultury" zmieniono dnia: 2019-11-13 08:05 przez: Mariusz Kulesza
 • Strona : "Rejestr Instytucji Kultury" zmieniono dnia: 2019-11-13 08:04 przez: Mariusz Kulesza
 • Strona : "Rejestr Instytucji Kultury" stworzono dnia: 2019-11-13 08:00 przez: Mariusz Kulesza
 • Artykuł : "Dostawa i montaż klimatyzatorów ściennych w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zbrzeźnica nr 31B oraz budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Długobórz ul. Strażacka 8 dz. 6/1, gmina Zambrów”" zmieniono dnia: 2019-11-12 12:59 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : " Zapytanie ofertowe: „Dostawa i montaż klimatyzatorów ściennych w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Laskowiec Stary 6 dz. 81/1 , gmina Zambrów”" zmieniono dnia: 2019-11-12 12:56 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : " Zapytanie ofertowe: „Dostawa i montaż klimatyzatorów ściennych w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Laskowiec Stary 6 dz. 81/1 , gmina Zambrów”" zmieniono dnia: 2019-11-12 08:36 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Zamówienie publiczne na wykonanie zadania „MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KRAJEWO BIAŁE, GM. ZAMBRÓW”" stworzono dnia: 2019-11-06 13:26 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : " Zapytanie ofertowe: „Dostawa i montaż klimatyzatorów ściennych w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Laskowiec Stary 6 dz. 81/1 , gmina Zambrów”" stworzono dnia: 2019-11-06 10:54 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego AB-I.7820.11.1.2019.IA" stworzono dnia: 2019-11-06 09:27 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "zaktualizowana podstawowa kwota dotacji" stworzono dnia: 2019-11-04 13:55 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę przejazdów kolejowych w miejscowościach Szeli-Leśnica i Łady Borowe" zmieniono dnia: 2019-11-04 13:13 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Zawiadomienie Wody Polskie BI.ZUZ.5.421.200.2019.ED" stworzono dnia: 2019-11-04 13:11 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "zawiadomienie BI.RPU.515.2.2019.AK " stworzono dnia: 2019-10-31 07:23 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Dostawa i montaż klimatyzatorów ściennych w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zbrzeźnica nr 31B oraz budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Długobórz ul. Strażacka 8 dz. 6/1, gmina Zambrów”" stworzono dnia: 2019-10-30 13:50 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe pn.: „Dostawa i montaż klimatyzatorów ściennych w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zbrzeźnica nr 31B oraz budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Długobórz ul. Strażacka 8 dz. 6/1, gmina Zambrów”" zmieniono dnia: 2019-10-30 11:34 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR 150/VIII/19 RADY GMINY ZAMBRÓW z dnia 28 października 2019 r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Zambrowie." stworzono dnia: 2019-10-30 11:16 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR 149/VIII/19 RADY GMINY ZAMBRÓW z dnia 28 października 2019 r. " stworzono dnia: 2019-10-30 11:16 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR 148/VIII/19 RADY GMINY ZAMBRÓW z dnia 28 października 2019 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zambrów." stworzono dnia: 2019-10-30 11:14 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR 147/VIII/19 RADY GMINY ZAMBRÓW z dnia 28 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zambrowie." stworzono dnia: 2019-10-30 11:13 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR 146/VIII/19 RADY GMINY ZAMBRÓW z dnia 28 października 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zambrów części obrębu geodezyjnego Wola Zambrowska." stworzono dnia: 2019-10-30 11:11 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR 145/VIII/19 RADY GMINY ZAMBRÓW z dnia 28 października 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów przyjętej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy." stworzono dnia: 2019-10-30 11:10 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR 144/VIII/19 RADY GMINY ZAMBRÓW z dnia 28 października 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości." stworzono dnia: 2019-10-30 11:08 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR 143/VIII/19 RADY GMINY ZAMBRÓW z dnia 28 października 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty." stworzono dnia: 2019-10-30 11:07 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR 142/VIII/19 RADY GMINY ZAMBRÓW z dnia 28 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zambrowskiemu." stworzono dnia: 2019-10-30 11:06 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR 141/VIII/19 RADY GMINY ZAMBRÓW z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zambrów na rok 2019." stworzono dnia: 2019-10-30 11:05 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR 140/VIII/19 RADY GMINY ZAMBRÓW z dnia 28 października 2019 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Zambrów" stworzono dnia: 2019-10-30 11:03 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR 139/VIII/19 RADY GMINY ZAMBRÓW z dnia 28 października 2019 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Zambrów" stworzono dnia: 2019-10-30 11:02 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Ogłoszenie o zamówieniu: "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wiśniewie”" zmieniono dnia: 2019-10-29 14:26 przez: Bożena Plona
Data stworzenia : 2018-01-19 14:12 Autor : Data publikacji : 2018-01-19 14:12 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2018-02-05 08:13 Osoba modyfikująca :