ugzambrow

Historia zmian

 • Artykuł : "zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dwukrotnego obustronnego koszenia poboczy na drogach gminnych" zmieniono dnia: 2020-04-01 13:05 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Wierzbowo-Wieś" zmieniono dnia: 2020-04-01 10:40 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dwukrotnego obustronnego koszenia poboczy na drogach gminnych" zmieniono dnia: 2020-04-01 10:39 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe: „Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Sędziwuje, gmina Zambrów”" stworzono dnia: 2020-03-31 09:17 przez: Joanna Piotrowska
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe: Wykonanie przeglądów stanu technicznego budynków użyteczności publicznej gminy Zambrów " zmieniono dnia: 2020-03-30 09:37 przez: Joanna Piotrowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 96/VIII/20 WÓJTA GMINY ZAMBRÓW z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorom Szkół Podstawowych do podejmowania czynności związanych z opieką nad uczniami w trakcie dowozu do szkoły i odwozu ze szkoły." stworzono dnia: 2020-03-30 08:30 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 95/VIII/20 WÓJTA GMINY ZAMBRÓW z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r." stworzono dnia: 2020-03-30 08:26 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 94/VIII/20 WÓJTA GMINY ZAMBRÓW z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 r." stworzono dnia: 2020-03-30 08:06 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 93/VIII/20 WÓJTA GMINY ZAMBRÓW z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych." stworzono dnia: 2020-03-30 08:05 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 92/VIII/20 WÓJTA GMINY ZAMBRÓW z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie nabycia nieruchomości." stworzono dnia: 2020-03-30 08:01 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 91/VIII/20 WÓJTA GMINY ZAMBRÓW z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r." stworzono dnia: 2020-03-30 07:55 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 89/VIII/20 WÓJTA GMINY ZAMBRÓW z dnia 14 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Zambrów." stworzono dnia: 2020-03-30 07:53 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Ogłoszenie na temat XII sesji Rady Gminy Zambrów w dniu 30 marca 2020 r." zmieniono dnia: 2020-03-30 07:22 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZAMBRÓW" stworzono dnia: 2020-03-27 22:40 przez: Mariusz Kulesza
 • Artykuł : "OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZAMBRÓW Rrg.6733.6.2020" stworzono dnia: 2020-03-27 22:33 przez: Mariusz Kulesza
 • Artykuł : "Ogłoszenie na temat XII sesji Rady Gminy Zambrów w dniu 30 marca 2020 r." stworzono dnia: 2020-03-27 22:30 przez: Mariusz Kulesza
 • Artykuł : "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. 2682 obręb m. Zambrów" zmieniono dnia: 2020-03-26 13:02 przez: Mariusz Kulesza
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe: Wykonanie przeglądów stanu technicznego budynków użyteczności publicznej gminy Zambrów " stworzono dnia: 2020-03-25 10:07 przez: Joanna Piotrowska
 • Artykuł : "Zawiadomienie Wody Polskie znak: BI.ZUZ.5.4210.45.2020.MP " stworzono dnia: 2020-03-25 08:59 przez: Mariusz Kulesza
 • Artykuł : "OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZAMBRÓW Rrg.6733.5.2020" stworzono dnia: 2020-03-25 08:58 przez: Mariusz Kulesza
 • Artykuł : "OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZAMBRÓW Rrg.6733.6.2019" zmieniono dnia: 2020-03-25 08:56 przez: Mariusz Kulesza
 • Artykuł : "OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZAMBRÓW Rrg.6733.6.2019" stworzono dnia: 2020-03-25 08:55 przez: Mariusz Kulesza
 • Artykuł : "zapytanie ofertowe na dostawę samochodu służbowego typu FURGON na potrzeby Urzędu Gminy w Zambrowie" zmieniono dnia: 2020-03-25 07:33 przez: Mariusz Kulesza
 • Artykuł : "Obwieszczenie Wójta Gminy Zambrów Rrg.6733.4.2020" stworzono dnia: 2020-03-20 14:24 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Obwieszczenie Wójta Gminy Zambrów Rrg.6733.3.2020" stworzono dnia: 2020-03-20 14:24 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Zaproszenie do złozenia oferty-rozgraniczenie działek i wznowienie granic" zmieniono dnia: 2020-03-20 13:21 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "zaproszenie do złożenia oferty na podział działki i wykonanie mapy inwentaryzacyjnej " zmieniono dnia: 2020-03-20 13:21 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "zaproszenie do złożenia oferty na podział działki i wykonanie mapy inwentaryzacyjnej " zmieniono dnia: 2020-03-20 13:20 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. 2682 obręb m. Zambrów" zmieniono dnia: 2020-03-20 13:01 przez: Mariusz Kulesza
 • Artykuł : "ZApytanie ofertowe" zmieniono dnia: 2020-03-20 08:49 przez: Mariusz Kulesza
Data stworzenia : 2018-01-19 14:12 Autor : Data publikacji : 2018-01-19 14:12 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2018-02-05 08:13 Osoba modyfikująca :