Urząd Gminy Zambrów

Historia zmian

 • Artykuł : "Obwieszczenie Wójta Gminy Zambrów Rrg.6733.22.2020" zmieniono dnia: 2021-03-04 13:32 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Obwieszczenie Wójta Gminy Zambrów Rrg.6733.22.2020" stworzono dnia: 2021-03-04 13:31 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Petycja" zmieniono dnia: 2021-03-01 11:56 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Petycja" stworzono dnia: 2021-03-01 11:56 przez: Bożena Plona
 • Strona : "Petycje" zmieniono dnia: 2021-03-01 11:28 przez: Mariusz Kulesza
 • Artykuł : "Ogłoszenie o II przetargu" zmieniono dnia: 2021-02-24 21:17 przez: Mariusz Kulesza
 • Artykuł : "Ogłoszenie o II przetargu" zmieniono dnia: 2021-02-24 14:40 przez: Mariusz Kulesza
 • Artykuł : "Ogłoszenie o II przetargu" stworzono dnia: 2021-02-24 14:40 przez: Mariusz Kulesza
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR 222/XVII/21 RADY GMINY ZAMBRÓW z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2" stworzono dnia: 2021-02-24 10:40 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR 221/XVII/21 RADY GMINY ZAMBRÓW z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Zambrów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2021-2025" stworzono dnia: 2021-02-24 10:39 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR 220/XVII/21 RADY GMINY ZAMBRÓW z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych" stworzono dnia: 2021-02-24 10:39 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR 219/XVII/21 RADY GMINY ZAMBRÓW z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zambrów w 2021 r." stworzono dnia: 2021-02-24 10:38 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR 218/XVII/21 RADY GMINY ZAMBRÓW z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zambrów" stworzono dnia: 2021-02-24 10:37 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR 217/XVII/21 RADY GMINY ZAMBRÓW z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zambrowskiemu" stworzono dnia: 2021-02-24 10:36 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR 216/XVII/21 RADY GMINY ZAMBRÓW z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie funduszu sołeckiego w Gminie Zambrów na rok 2022" stworzono dnia: 2021-02-24 10:36 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR 215/XVII/21 RADY GMINY ZAMBRÓW z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zambrów na rok 2021" stworzono dnia: 2021-02-24 10:35 przez: Bożena Plona
 • Strona : "Uchwały" zmieniono dnia: 2021-02-24 10:11 przez: Mariusz Kulesza
 • Strona : "Projekty Uchwał 2021" zmieniono dnia: 2021-02-24 10:08 przez: Mariusz Kulesza
 • Strona : "Uchwały 2021" zmieniono dnia: 2021-02-24 10:07 przez: Mariusz Kulesza
 • Strona : "Uchwały 2021" zmieniono dnia: 2021-02-24 10:07 przez: Mariusz Kulesza
 • Strona : "Projekty Uchwał 2021" stworzono dnia: 2021-02-24 10:06 przez: Mariusz Kulesza
 • Strona : "Uchwały 2021" stworzono dnia: 2021-02-24 10:06 przez: Mariusz Kulesza
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 156/VIII/21 WÓJTA GMINY ZAMBRÓW z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Zambrów" stworzono dnia: 2021-02-24 10:02 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Obwieszczenie Wójta Gminy Zambrów Rrg.6220.03.01.2021" stworzono dnia: 2021-02-24 09:10 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Obwieszczenie o zakończeniu postepowania Rrg.6220.22.04.2020" zmieniono dnia: 2021-02-19 13:19 przez: Mariusz Kulesza
 • Artykuł : "Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej Rrg.6220.09.07.2020" stworzono dnia: 2021-02-19 13:19 przez: Mariusz Kulesza
 • Artykuł : "Obwieszczenie o zakończeniu postepowania Rrg.6220.22.04.2020" stworzono dnia: 2021-02-19 13:18 przez: Mariusz Kulesza
 • Artykuł : "Ogłoszenie o naborze na stanowisko Asystenta Rodziny" stworzono dnia: 2021-02-19 10:55 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "ZAPYTANIE OFERTOWE nr Rrg.2710.12.2021 " zmieniono dnia: 2021-02-19 10:14 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 152/VIII/21 WÓJTA GMINY ZAMBRÓW z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola i szkół prowadzonych przez Gminę Zambrów w roku budżetowym 2021." stworzono dnia: 2021-02-18 07:16 przez: Bożena Plona
Data stworzenia : 2018-01-19 14:12 Autor : Data publikacji : 2018-01-19 14:12 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2018-02-05 08:13 Osoba modyfikująca :