ugzambrow

Historia zmian

 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony Rrg.271.20.2018" zmieniono dnia: 2019-01-16 14:26 przez: Mariusz Kulesza
 • Artykuł : "Zaproszenie do składania ofert w zakresie świadczenia obsługi prawnej Gminy Zambrów" stworzono dnia: 2019-01-16 11:09 przez: Mariusz Kulesza
 • Artykuł : "ogłoszenie na utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowosci Łady Polne" stworzono dnia: 2019-01-14 12:52 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe "Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę, nadbudowę i remont Gminnej Świetlicy Wiejskiej w Krajewie Białym"" stworzono dnia: 2019-01-14 07:26 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe "Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę, nadbudowę i remont Gminnej Świetlicy Wiejskiej w Krajewie Białym"" usunięto dnia: 2019-01-14 07:23 przez: Mariusz Kulesza
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe "Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę, nadbudowę i remont Gminnej Świetlicy Wiejskiej w Krajewie Białym"" usunięto dnia: 2019-01-14 07:23 przez: Mariusz Kulesza
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe "Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę, nadbudowę i remont Gminnej Świetlicy Wiejskiej w Krajewie Białym"" stworzono dnia: 2019-01-11 14:55 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "ogłoszenie o przetargu na dostawę oleju opałowego do szkół podległych Gminie Zambrów w 2019 roku" zmieniono dnia: 2019-01-11 13:56 przez: Bożena Plona
 • Strona : "Podatki i Opłaty Lokalne" zmieniono dnia: 2019-01-09 15:17 przez: root_vv
 • Strona : "Wybory Samorządowe" zmieniono dnia: 2019-01-09 15:17 przez: root_vv
 • Artykuł : "uchwała Nr 95/III/18 w sprawie wskazania wstępnego lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Zambrów" stworzono dnia: 2019-01-09 10:46 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "uchwała Nr 94/III/18 " stworzono dnia: 2019-01-09 10:44 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "uchwała Nr 93/III/18" stworzono dnia: 2019-01-09 10:43 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "uchwała Nr 92/III/18" stworzono dnia: 2019-01-09 10:42 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "uchwała Nr 91/III/18" stworzono dnia: 2019-01-09 10:41 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "uchwała Nr 90/III/18 w sprawie dopłat do ceny odprowadzanych ścieków" stworzono dnia: 2019-01-09 10:40 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "uchwała Nr 89/III/18 zmieniajaca uchwałę w sprawie przyjecia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2025 " stworzono dnia: 2019-01-09 10:39 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "uchwała Nr 88/III/18 z 28 grudnia 2018 r." stworzono dnia: 2019-01-09 10:37 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "uchwała Nr 87/III/18" stworzono dnia: 2019-01-09 10:35 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "uchwała Nr 86/III/18 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zambrów na rok 2019" stworzono dnia: 2019-01-09 10:33 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "uchwała Nr 85/III/18 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zambrów na lata 2019-20232" stworzono dnia: 2019-01-09 10:33 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "uchwała Nr 84/III/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zambrów na rok 2018" stworzono dnia: 2019-01-09 10:18 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "uchwała Nr 83/III/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy zambrów na l;ata 2018-2022" stworzono dnia: 2019-01-09 10:15 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "ogłoszenie o III przetargu nieograniczonym na sprzedaz nieruchomości - Czerwony Bór" stworzono dnia: 2019-01-08 14:01 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "ogłoszenie o przetargu na dostawę oleju opałowego do szkół podległych Gminie Zambrów w 2019 roku" zmieniono dnia: 2019-01-08 10:48 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "III Sesja Rady Gminy Zambrów 2018-2023" zmieniono dnia: 2019-01-08 09:40 przez: Mariusz Kulesza
 • Artykuł : "III Sesja Rady Gminy Zambrów 2018-2023" stworzono dnia: 2019-01-08 09:39 przez: Mariusz Kulesza
 • Strona : "Projekty Uchwał 2019" zmieniono dnia: 2019-01-08 08:41 przez: Mariusz Kulesza
 • Strona : "Uchwały 2019" zmieniono dnia: 2019-01-08 08:41 przez: Mariusz Kulesza
 • Strona : "Budżet 2019" zmieniono dnia: 2019-01-08 08:28 przez: Mariusz Kulesza
Data stworzenia : 2018-01-19 14:12 Autor : Data publikacji : 2018-01-19 14:12 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2018-02-05 08:13 Osoba modyfikująca :