ugzambrow

Historia zmian

 • Artykuł : "zaproszenie do złozenia oferty na wykonanie robót geodezyjnych" stworzono dnia: 2019-03-25 10:21 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Budowa obiektu rekreacyjnego w miejscowości Zaręby-Kramki, gmina Zambrów" zmieniono dnia: 2019-03-22 15:05 przez: Mariusz Kulesza
 • Artykuł : "zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo- wykonawczej sieci wodociagowej w miejscowości Klimasze-Poryte-Jabłoń" zmieniono dnia: 2019-03-22 12:29 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "zaproszenie do złożenia oferty na dostawę ziemi w celu uzupełnienia nawierzchni boiska w miejscowości Nowy Laskowiecc" stworzono dnia: 2019-03-22 10:24 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych dla zadania pod nazwą: „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Nagórki-Jabłoń, gmina Zambrów”" stworzono dnia: 2019-03-22 10:23 przez: Bożena Plona
 • Strona : "Instytucji Kultury" zmieniono dnia: 2019-03-21 09:54 przez: Mariusz Kulesza
 • Artykuł : "ogłoszenie -Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Cieciorki, gmina Zambrów" stworzono dnia: 2019-03-20 14:28 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "ogłoszenie o zamówieniu: Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Cieciorki, gmina Zambrów" zmieniono dnia: 2019-03-20 10:29 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Czartosy, Długobórz, Wola Zambrowska, Grabówka, Stare Krajewo i Wiśniewo" zmieniono dnia: 2019-03-18 22:33 przez: Mariusz Kulesza
 • Strona : "wg. procedury krajowej" zmieniono dnia: 2019-03-18 14:53 przez: Mariusz Kulesza
 • Artykuł : "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Czartosy, Długobórz, Wola Zambrowska, Grabówka, Stare Krajewo i Wiśniewo" zmieniono dnia: 2019-03-18 14:53 przez: Mariusz Kulesza
 • Artykuł : "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Czartosy, Długobórz, Wola Zambrowska, Grabówka, Stare Krajewo i Wiśniewo" zmieniono dnia: 2019-03-18 14:47 przez: Mariusz Kulesza
 • Artykuł : "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Czartosy, Długobórz, Wola Zambrowska, Grabówka, Stare Krajewo i Wiśniewo" zmieniono dnia: 2019-03-18 14:47 przez: Mariusz Kulesza
 • Artykuł : "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Czartosy, Długobórz, Wola Zambrowska, Grabówka, Stare Krajewo i Wiśniewo" zmieniono dnia: 2019-03-18 14:45 przez: Mariusz Kulesza
 • Artykuł : "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Czartosy, Długobórz, Wola Zambrowska, Grabówka, Stare Krajewo i Wiśniewo" zmieniono dnia: 2019-03-18 14:43 przez: Mariusz Kulesza
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przedszkola gminnego na działce o nr ew 2929/58 w Zambrowie" zmieniono dnia: 2019-03-18 14:33 przez: Mariusz Kulesza
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przedszkola gminnego na działce o nr ew 2929/58 w Zambrowie" zmieniono dnia: 2019-03-18 14:32 przez: Mariusz Kulesza
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przedszkola gminnego na działce o nr ew 2929/58 w Zambrowie" zmieniono dnia: 2019-03-18 14:32 przez: Mariusz Kulesza
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przedszkola gminnego na działce o nr ew 2929/58 w Zambrowie" zmieniono dnia: 2019-03-18 14:30 przez: Mariusz Kulesza
 • Artykuł : "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Czartosy, Długobórz, Wola Zambrowska, Grabówka, Stare Krajewo i Wiśniewo" stworzono dnia: 2019-03-18 14:28 przez: Mariusz Kulesza
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe - Mechaniczne zamiatanie dróg na terenie Gminy Zambrów" zmieniono dnia: 2019-03-15 14:24 przez: Mariusz Kulesza
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe - Mechaniczne zamiatanie dróg na terenie Gminy Zambrów" stworzono dnia: 2019-03-15 14:23 przez: Mariusz Kulesza
 • Artykuł : "Inicjatywa Dbajmy o Dzieci Młodzież i Rodzinę - Zmieniajmy Gminy na Lepsze" zmieniono dnia: 2019-03-14 14:48 przez: Mariusz Kulesza
 • Artykuł : "Budowa obiektu rekreacyjnego w miejscowości Zaręby-Kramki, gmina Zambrów" zmieniono dnia: 2019-03-14 14:28 przez: Mariusz Kulesza
 • Artykuł : "Budowa obiektu rekreacyjnego w miejscowości Zaręby-Kramki, gmina Zambrów" stworzono dnia: 2019-03-14 14:27 przez: Mariusz Kulesza
 • Artykuł : "Inicjatywa Dbajmy o Dzieci Młodzież i Rodzinę - Zmieniajmy Gminy na Lepsze" stworzono dnia: 2019-03-14 10:23 przez: Mariusz Kulesza
 • Strona : "Petycje" zmieniono dnia: 2019-03-14 10:22 przez: Mariusz Kulesza
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przedszkola gminnego na działce o nr ew 2929/58 w Zambrowie" zmieniono dnia: 2019-03-14 09:40 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony Rrg.271.20.2018" zmieniono dnia: 2019-03-13 15:07 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony Rrg.271.20.2018" zmieniono dnia: 2019-03-13 15:06 przez: Bożena Plona
Data stworzenia : 2018-01-19 14:12 Autor : Data publikacji : 2018-01-19 14:12 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2018-02-05 08:13 Osoba modyfikująca :